• Menu
  • Menu

یونان

خداحافظ یونان – سلام ایتالیا

خداحافظ یونان – سلام ایتالیا

سفرنامه یونان همچنان ادامه دارد. من در یونان هستم و احساس می‌کنم اینجا مثل سرزمین پدری برای همه ساکنین زمین است. زئوس...

آتن؛ شهر تاریخ و تمدن

آتن؛ شهر تاریخ و تمدن

سفر و سفر کردن و سفرنامه نوشتن از اینجا شروع شد. سفر به آتن. شهری پر شور با تاریخی با ابهت و تاثیرگذار و کافه هایی...