• Menu
  • Menu

شعر و سفر

شعر و سفر ۷

تا به حال شش شعر از سعدی را در قالب مطالب شعر و سفر مرور کرده‌ایم. اشعاری که سعدی در حداقل یکی از ابیات آن، به سفر...

شعر و سفر ۶

سعدی فقط در غزلیاتش به مضمون سفر نپرداخته است؛ هر بخشی از دیوان او را که می‌گشاییم، روح سفر را می‌توان در اشعارش دید...

شعر و سفر ۵

نمی‌شود که اردیبهشت بیاید و از شعر و از سعدی سخن گفته نشود. انگار شعر پیوندی اساسی با اردیبهشت دارد و اردیبهشت عهدی...

شعر و سفر ۴

«آفتاب تموز» انگار اقامتش را در اَمُرداد هم تمدید کرده است و همچنان خودنمایی می‌کند. با آنکه چند روزی است «چله بزرگ»...

شعر و سفر ۳

حیف است که اردیبهشت تمام شود و از شعر و سفر حرفی به میان نیاید. به تقویم که نگاه می‌کنی، اردیبهشت کاملا بوی شعر و شاعری...

شعر و سفر ۲

کمی قبلتر، نوشتم که قصد دارم پرونده ای برای شعرهای سفر محور درست کنم. بنا شد هر از گاهی یکی از شعرهای شعرای بزرگ را که...

شعر و سفر ١

مدتي است در حال جمع آوري شعرهاي بزرگان ادبيات ايران با موضوع “سفر” هستم. خواندن بعضي از اين شعرها واقعا حال...

سعدی در ونکوور

سعدی و سفر با هم ارتباطی ناگسستنی دارند. سعدی تا زنده بود، بسیار سفر کرد. او قریب 40 سال (کمی بیشتر یا کمتر) از عمرش را...

آتشفشان

آتشفشان

از تو صعود خواهم كرد
آرام كه خوابيده باشي
دامنه ات را خواهم بوسيد
و قله هايت را در لحظه فوران
فتح خواهم كرد

امید

سکوت نفس‌هایت را شماره شماره در گوشم زمزمه کن، نزدیک‌تر و چشم‌هایم را بسته نگاه دار، آرام و انگشت اشاره‌ات را به نشانه...