• Menu
  • Menu

Tag - بناهای تاریخی

تهرانگردی؛ تَهِ طهران

تهران، دیگر بوی طهران نمی‌دهد. تهران امروز بجای “ط” دسته‌دار، آسمانخراش عَلَم کرده و سوراخ‌های...